Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Flisnes er en barnehage i Ålesund kommune, med 37 ansatte og 125 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Bjønnalågen

1-3 år

Haneskjeret

1-3 år

Kugjerdet

3-6 år

Seieggen

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Flisnes?

Vi som jobber her er kompetente og gode rollemodeller som gir barna trygghet og troen på seg selv. Vi er levende opptatt av barnas egenart, kreativitet, evner og ønsker.

Vi har fokus på lek og lekens egenverdi, og er aktive deltakere og organiserer og legger til rette for lek og vennskap. Vi ser hvert barn, og støtter og veileder der det er naturlig.

Vi legger vekt på barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål gjennom samtaler, dagtavle, ordensbarn og samlingsstunder. Barna er også med i planlegging av aktiviteter og turer og utgangspunktet er alltid barnas interesser og ønsker.

Barna deles inn i mindre grupper med ulike aktiviteter for å sikre at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Nærheten til Emblemsanden, ”Hundremeterskogen”, Skråvika og mange andre spennende turmål.
  • Et fantastisk uteområde med delvis urørt skogsterreng hvor barna kan klatre og utfolde seg i naturlige omgivelser, og få erfare naturens skiftende årstider på nært hold.
  • Egen gymsal, perfekt for fysiske aktiviteter som ballspill, hinderløype og mye mer.
  • Svømmeopplæring i basseng.
  • Fokus på barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål og planlegging av aktiviteter.
  • Ansatte som er kompetente og gode rollemodeller som gir barna trygghet og troen på seg selv.
  • Vi er en fullkostbarnehage hvor alle måltider tilberedes i barnehagen.
  • Tilbud om bleieavtale slik foreldre slipper å ta med bleier til de minste.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming